Nakło nad Notecią, dnia 25.05.2018 roku

 

 Klauzula informacja

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Cukiernia Karol Tydda” z   siedzibą  w Nakle nad Notecią przy ul. Kilińskiego 20a, tel. 52 385-32-47 e-mail: tydda@onet.pl

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w siedzibie cukierni.

 • Pani/Pana dane osobowe w postaci danych niezbędnych do wystawienia faktury przetwarzane są w celu realizacji przez naszą cukiernię usługi sprzedaży, usługi dostaw oraz funkcji marketingowych.

Dodatkowo wskazujemy, iż posiadamy Pana/Pani dane w celu ewentualnego kontaktu z Panem/Panią oraz w  celu archiwizacji dokumentów.

 • Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów oraz kontaktu z Panią/Panem lub realizacji praw i obowiązków.

Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Nie udostępniamy danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda udzielona podczas bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji praw i obowiązków oraz przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa w tym zakresie.